گرافن یک ورقه کربن است که تنها یک اتم ضخامت دارد و توجه جهان را به عنوان یک ماده جدید به خود جلب کرده است. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کوماموتو ژاپن کشف کرده است که فشار به راحتی می تواند نانوصفحات اکسید گرافن انباشته شده ایجاد کند که یک ماده بسیار شبیه گرافن است. آنها همچنین دریافتند که فشار می تواند باعث کاهش فاصله بین لایه ها از طریق عملیات حرارتی را افزایش دهد. این روش نوآورانه برای استفاده از فشار بالا بدون استفاده از مقدار زیادی انرژی است. نانوصفحات اکسید گرافن دارای بسیاری از گروه‌های عاملی اکسیژن در جلو و عقب گرافن هستند، و تحقیقات قبلی نشان داده است که اگر چندین لایه از نانوصفحات اکسید گرافن تحت گرما قرار گیرند، فاصله بین لایه‌ها با از بین رفتن گروه‌های عاملی اکسیژن کاهش می‌یابد. این امر محققان دانشگاه کوماموتو ژاپن را به این نتیجه رساند که کاهش فاصله بین نانوصفحات اکسید گرافن، می‌تواند به عنوان یک کمپرسور مورد استفاده قرار گیرد که فشار را به ماده ای که در بین لایه‌ها قرار دارد، استفاده کرد. برای اندازه‌گیری فشار بین نانوصفحات، از مواد مولکولی استفاده می شود که حالت الکتریکی یون های فلزی را در واکنش به فشار (پدیده متقاطع چرخش) تغییر می دهد. آنها تغییر حالت الکتریکی نانوذرات آهن را با ساندویچ کردن مواد و اندازه گیری پدیده متقاطع اسپین بین نانو ذرات اکسید گرافن مشاهده کردند. همانطور که فاصله بین لایه ها کوچکتر می‌شود، فشار بین لایه ها افزایش می‌یابد. این بدین معنی است که مقدار فشار را می‌توان با درجه حرارت عملیات حرارتی تنظیم کرد. حداکثر فشار اندازه گیری شده 38 مگاپاسکال بود. علاوه بر این، آنها دریافتند که فشار رخ نخواهد داد تا زمانی که نانوصفحات به درستی مرتب شوند. نتایج این کار تحقیقاتی که در دانشگاه کوماموتو ژاپن انجام شده است در مجله Scientific Reports به چاپ رسیده است.
منبع: https://phys.org/news/2017-10-pressure-layers-stacked-graphene-oxide.html#nRlv