صداقت والاترین سیاست شرکت نانوساختارهای کربنی ویرا است.